Никола Стоянов

Изпълнителен директор на Aeternity Ventures.