Николай Тодоров

Основател и изпълнителен директор на LimeChain.