Росен Плевнелиев

Росен Плевнелиев е четвъртият демократично избран президент на Република България.

Роден е на 14 май 1964 г. в гр. Гоце Делчев в семейство на учители. Завършва с пълно отличие Природо-математическата гимназия в гр. Благоевград и Техническия университет в гр. София с инженерна специалност „Изчислителна техника“.

На проведените през ноември 2011 г. президентски избори е избран за президент на Република България. Един безспорно много труден, но достоен и успешен мандат, по време на извънредна нестабилност в страната и по света.

Въвежда дългосрочното планиране в държавата и постига пълно съгласие по Националната програма за развитие „България 2020“, стартира дебата за „България 2030“. Задава дългосрочни национали приоритети, като иновациите, електронното правителство, електронното гласуване, модернизацията, свързаността, дуалната система на образование, дългосрочното държавно планиране, енергийната ефективност, либерализация и диверсификация.

Президентът Плевнелиев създава първата иновационна екосистема и първият високотехнологичен парк в България и на Балканите – София Тех Парк. Плевнелиев е патрон на индустриите Информационни и комуникационни технологии, аутсорсинг и автомобилостроене, като в неговия мандат се създават над 70 000 нови работни места в тях. Води икономическа дипломация в действие, подкрепяйки иновативните и експортно-ориентирани български компании.