Виктория Велева

Правен консултант в ББА

Виктория Велева има експертни познания в сферите на правото на Европейския съюз, международното търговско право, банковото право, информационното и цифровото право, правото на интелектуална собственост, гражданското производство и др.

Освен това, нейните интереси са в сферата на блокчейн и DLT разработването и анализа в аспекта на включването им в законодателството. Притежава изчерпателни знания относно националните, регионални и международни разпоредби и техните изменения, свързани с финансовите инструменти и AML. Допринася за успеха на съвместния напредък между правната и технологичната област.