25/04/2019

7 държави-членки на ЕС подписаха съвместно блокчейн споразумение

През ноември 2018 г. Европейската комисия обяви стартирането на нова блокчейна асоциация с 5 големи банки. Инициативата има за цел да разработи насоки и протоколи за блокчейн индустрията, както и международното популяризиране наблокчейн стандартите.

Седем държави-членки на ЕС ще си партнират в насърчаването на ползите от блокчейн технологиите за по-добри обществени услуги и икономика като цяло.

Франция, Италия, Испания, Малта, Кипър, Гърция и Португалия подписаха в Брюксел съвместна декларация за насърчаване на въвеждането на блокчейн технологията в региона, за да „трансформират“ техните икономики, съобщава CoinDesk.

Според документа технологията blockchain може значително да увеличи прозрачността и ефективността на публичните услуги – от образованието и здравеопазването, до транспорта и митническия контрол.

ЕС като цяло все още не е приел  регламент относно блокчейн технологията, напротив – Съюзът прилага различни инициативи за насърчаване на системата.