12/05/2019

Формирана е хоризонтална работна група

Със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше създадена работна група със следните основни цели:
• да анализира законодателството в страната във връзка с прилагането на блокчейн технологията;
• да разгледа възможността за разработване и прилагане на технологията в текстовете на националните стратегически документи;
• да подкрепя участието на Република България в Европейското Блокчейн партньорство с мнения, материали, предложения за прилагане и др.

На 21ви Март 2019 г. ББА участва в първата среща на работната група, заедно с представители на различни министерства и агенции, финансовия регулатор – Комисията за финансов надзор, академичната общност и представители на водещи ИТ компании и компании от бранша.

Миналия април Европейската комисия създаде Европейско партньорство за Blockchain. Нейната задача е да създаде единна европейска инфраструктура за блокчейн услуги, която ще предоставя обществени услуги във всички страни от ЕС. За тази цел бяха идентифицирани 3 случая на използване, предложени от участниците в Партньорството като вече функциониращи на национално ниво, които да бъдат приложени на равнище ЕС. Идеята е, по време на въвеждане на тези случаи на употреба да може да се идентифицират необходимите характеристики на бъдещата инфраструктура.

Трите избрани случая на използване бяха създаването на рамка за единна европейска цифрова идентичност за публични услуги, свързани с eIDAS (Европейски регламент за електронната идентификация и сертифициране); прехвърляне на нотариални документи; и издаване на дипломи.

Европейският съюз насърчава развитието на блокчейн технологиите и чрез финансиране на проекти в тази област чрез няколко свои инструмента, като тенденцията за увеличаване на финансирането всяка година. Първият инструмент е програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. На 9 ти юли 2019 г. ще има покана за представяне на предложения за Blockchain от ново поколение със срок за подаване на проекти на 13 ноември 2019 г.

В момента в Европейския съвет за иновации се провежда покана за представяне на предложения за блокчейн за социално благо с награда от 5 милиона евро, а крайният срок за подаване на проекти е края на годината.