Aeternity ventures

Ние подкрепяме иновативните екипи по пътя им към успех!

Ние вярваме, че секторът blockchain е все още в начален стадий. Това представлява редица предизвикателства, но също така е и очарователна възможност. Проектите, които успяват да реализират идеите си на върха на най-мащабната технология, могат да получат световно значение. Въпреки това, без правилната подкрепа, брилянтни идеи никога не могат да дойдат в life.æternity Ventures е създадена с цел да се подобрят шансовете за успех на проекти, използващи публична технология на blockchain чрез предоставяне на технологична, продуктова, маркетингова, счетоводна и правна подкрепа. В допълнение, нашите съветници и наставници развиха широка мрежа от подходящи контакти по целия свят, което би могло да стимулира процеса на оценка и прецизиране на идеите на ранен етап.

To become a member, please contact us.

To become a member, please contact us. Only established and proven companies and organizations can get membership (membership during an ICO / STO campaign is not allowed).