Limechain

Ние сме пионери в разработването и прилагането на blockchain технологии, комбинирайки обширен бизнес опит с върховен технически опит в прилагането на blockchain решения за най-трудните проблеми на бизнеса.

To become a member, please contact us.

To become a member, please contact us. Only established and proven companies and organizations can get membership (membership during an ICO / STO campaign is not allowed).